top of page

นโยบายการจัดส่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งมาพร้อมกับสิทธิประโยชน์มากมายสำหรับทั้งคุณและลูกค้าของคุณ ประโยชน์บางประการคือการที่ผู้คนจะซื้อสินค้ากับคุณมากขึ้น หากคุณมีนโยบายการจัดส่งที่ชัดเจน เนื่องจากจะไม่มีคำถามใดๆ เกี่ยวกับกรอบเวลาหรือกระบวนการจัดส่งของคุณ

โดยทั่วไป คุณควรครอบคลุมอะไรบ้างในนโยบายการจัดส่งของคุณ

  1. เวลาดำเนินการสั่งซื้อ

  2. ค่าขนส่ง

  3. ตัวเลือกการจัดส่งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

  4. การหยุดชะงักของบริการที่อาจเกิดขึ้น

คำอธิบายและข้อมูลในที่นี้เป็นเพียงคำอธิบาย ข้อมูล และตัวอย่างทั่วไปเท่านั้น คุณไม่ควรใช้บทความนี้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควรทำจริงๆ เราขอแนะนำให้คุณขอคำแนะนำทางกฎหมายเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและช่วยคุณในการสร้างนโยบายการจัดส่งของคุณ

bottom of page